Denis takes a walk on the wild side

2018 – 21/14,7 cm

40 euros